Af Jan Poulsen

Regeringen har offentliggjort en ny wildcard-ordning, som giver PTSD-ramte veteraner ret til at beholde deres førtidspension, selvom de i perioder er i stand til at arbejde.

Veteraner med PTSD rammes forskelligt, og nogle er i perioder i stand til at arbejde og har stor gavn af det sociale fællesskab, som arbejdspladsen er. Men PTSD gør, at de i andre perioder ikke kan have tilknytning til arbejdsmarkedet. I dag risikerer denne gruppe af veteraner at miste retten til førtidspension, såfremt de har en stor tilknytning til arbejdsmarkedet og kommunen vurderer, at deres arbejdsevne er blevet forbedret.

En ny wildcard-ordning betyder, at veteraner på førtidspension med PTSD eller PTSD-lignende diagnoser kan have tilknytning til arbejdsmarkedet i de perioder, hvor de har det godt. Med sikkerhed for at have førtidspensionen at falde tilbage på, hvis de skulle få det værre igen. Og uanset, at deres arbejdsevne forbedres permanent, oplyser Forsvarsministeriet.

-Som samfund har vi et særligt ansvar overfor vores veteraner. Derfor virker det besynderligt, at skadede veteraner, der har det godt for længe og bidrager på arbejdsmarkedet, risikerer at miste deres sikkerhedsnet. Jeg tror på, at tilknytningen til arbejdsmarkedet kan styrke veteranerne og give dem en bedre hverdag. Derfor skal deres tilknytning til arbejdsmarkedet ikke straffes, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Konkret betyder ordningen, at veteraner og andre tidligere udsendte statsansatte på førtidspension med PTSD eller PTSD-lignende diagnoser ikke bliver frakendt retten til førtidspension, selvom de i visse perioder kan arbejde normalt. Det gælder også, selvom deres arbejdsevne forbedres permanent. Hvis de over en længere periode tjener nok til at forsøge sig selv, vil udbetalingen af førtidspensionen stadigvæk blive sat på pause.

Der var i 2020 registreret cirka 500 veteraner på førtidspension.

Viden og værtøjer til at få flere veteraner i job

Cabi har gennem en årrække arbejdet på at veteraner, der pga. fx PTSD kan få en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Her har vi udviklet værktøjer, som veteraner, virksomheder og kommuner kan bruge til at få flere veteraner i job. Se dem på Cabiweb.dk/veteran