Af Redaktionen   Foto: Rådet for Sikker Trafik

I perioden fra lørdag den 30. maj til mandag den 1. juni gennemførte politiet de traditionelle spirituskontroller i pinsetrafikken.

Ud over spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I dette års kontrolperiode blev 88 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 94 for narkokørsel. Hertil kommer 25 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 2 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel. 

I pinsen 2019 blev 62 bilister sigtet for spirituskørsel og 65 for narkokørsel. Der blev ligeledes registreret 18 færdselsuheld, hvor spiritus havde en medvirkede rolle samt 2 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel. 

-Når vi sammenligner pinsen 2019 med pinsen 2020, kan vi desværre konstatere en stigning i antallet af sigtelser og uheld, hvor føreren enten har været påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Spirituskørsel og narkokørsel er uacceptabelt, og er man i tvivl om, hvorvidt man er i stand til at køre bil, så skal man lade bilen stå, siger politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Christian Berthelsen og fortsætter:

-Når man kører bil, cykel, knallert eller fører andre køretøjer i påvirket tilstand, så gambler man altså med sit eget og andres liv.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 6000 i 2019.
Mere positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode næsten er halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.300.
 
Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2020 med opbakning fra blandt andre Rådet for Sikker Trafik. Læs mere på rådets hjemmeside “Stop spritkørsel”.