Af Lene Memborg   Illustration: Fanø Kommune

Det storstilede Lycium-projekt møder nu modstand fra Danmarks Naturfrednings forenings lokalafdeling på Fanø. De kalder placeringen i klitlandskabet for både problematisk og unødvendig.

Danmarks Naturfredningsforening sætter spørgsmålstegn ved om det handler om at få en stjernearkitekt til at bygge en betonbygning i yderste klitrække eller at etablere højkvalitets naturformidling på Fanø?

Bag prestige projektet Lycium står den 74-årige Højesteretsadvokat Steen Lassen fra København, der har familie relationer til Fanø Bad. Til at stå for den arkitektoniske udformning af projektet har Steen Lassen fået ingen ringere end Bjarke Ingels med på idéen – stjernearkitekten, der er berømt for blandt andet VM-husene i København og Tirpitz-museet i Blåvand.

Byrådet og ikke mindst Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn har allerede udtrykt deres begejstring. Lige som Formand Janne Liburd fra Nationalpark Vadehavet der kalder det for en ”fantastisk indgang til Vadehavets geologi”

Men netop planerne om at bygge Lycium ind i klitterne ved Fanø Bad har fået Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling op på barrikaderne. For selvom foreningen bakker op om den del, der går ud på at formidle Fanøs naturrigdomme, så er foreningen langt fra begejstret for idéen om at etablere et beton-byggeri midt ind i klitlandskabet. Det er netop placeringen af en bygning i det nationalt og internationale beskyttede naturområde, man finder helt og aldeles unødvendigt og problematisk.

I hele Danmark har vi takket være fremsynede lovgivere hidtil undgået at forstyrre vores kyster med byggeri, hvilket er enestående i Europa, lyder det fra Naturfredningsforenings lokalafdeling

Kort Om Prestigeprojektet LYCIUM

  • Lycium-projekt skal realiseres i et naturbeskyttet område, derfor skal der opnås en lang række tilladelser, før projektet kan blive en realitet.
  • Såfremt der gives tilladelse til projektet, har Danmarks Naturfredningsforening mulighed for at anke afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  • Projektet har endnu ikke været forbi Fanøs kommunalbestyrelse.
  • Klitterne er en del af EU’s Natura 2000-ordning, der beskytter naturområder. Klitterne indgår også under Kystdirektoratets klitfredningslinje.
  • Prestige projektet koster 70 millioner kroner. En stor del af beløbet er allerede bevilget af en ukendt fond, og ifølge Steen Lassen er man i kontakt med flere fonde i forhold til finansieringen
  • Ifølge arkitekt David Zahle fra Bjarke Ingels Group tager det cirka to år at afdække forholdene omkring Lyciums økonomi og naturfredningen i området.
  • Visionen for ‘Lycium’ er, at det skal anvendes af uddannelses- og forskningsinstitutioner og danne rammen om nationale og internationale konferencer.