Af Redaktionen   Kilde: Anima

Fra 1. juli skal du have mærket og registreret din kat, hvis du ikke vil risikere at miste det juridiske ejerskab over den, det er resultatet af ændringen i loven om mark og vejfred.

De seneste år er udviklingen i antallet af katte, der dumpes på gaden eller ved internater, gået den forkerte vej. Nu har Folketinget ændret i lovgivningen, og fra den 1. juli skal katteejere have mærket og registreret deres kat, hvis de ikke vil risikere at miste det juridiske ejerskab over den.

Ejerløse og vilde katte har i årevis været et stort problem og er så alvorligt, at der i nogle kommuner er tale om “kattekolonier”. Antallet af ejerløse, socialiserbare katte, der ender i bure på internaterne er steget med mere end 250 procent de seneste 13 år.

Organisationen Inges Kattehjem glæder sig over lovændringen og kan allerede nu mærke en positiv effekt af de nye regler.

-De danske internater har i årevis været presset helt i knæ på grund af det stigende antal af ejerløse katte i Danmark. Derfor er vi enormt glade for, at der nu kommer politisk handling på området, og vi håber, at den nye lovændring vil få endnu flere katteejere at mærke og registrere deres kat,” siger Jørgen S. Petersen, direktør hos Inges Kattehjem.

Ændringen af lov om mark- og vejfred medfører:

At fremlysningspligten for umærkede katte bortfalder. Det betyder at katten kan optages og/eller videreformidles uden at efterlyse ejeren. Hermed bliver det nødvendigt, at katteejere får deres kat mærket, hvis de ikke vil risikere at miste den.

At folk anspores til at tage mere ansvar, som på sigt vil løfte kattens status

At flere forhåbentlig kommer i kontakt med en dyrlæge og ved samme lejlighed, får neutraliseret deres kat

At presset på internaterne vil blive lettet, fordi de hurtigere kan videreformidle umærkede katte og finde frem til ejerne af bortløbne mærkede katte.