Af Redaktionen   Foto: Lars Aarø

Antallet af indbrud i sommerferien er faldet markant. Det viser nye tal fra Rigspolitiet. Ifølge politiet har den særlige situation omkring covid-19 spillet en væsentlig rolle: Vi har ganske enkelt været mere hjemme. Men også et skærpet fokus fra politiet på indbrud og et tæt samarbejde med borgere via Nabohjælp har gjort en forskel.

Kalenderen siger officielt efterår og kigger vi tilbage på sommerferien, har den været anderledes på flere områder. For mange bød ferien på en ”staycation”, og det har også haft en betydning for kriminaliteten.

Noget tyder nemlig på, at indbrudstyvene har haft det sværere i år. Antallet af indbrud i sommerferien (uge 27-33) er således faldet med 27 % i forhold til samme periode sidste år. Sammenligner man med 2015, ser man et fald på hele 42 % fra 2015 til i år.

-Det er glædeligt, at færre borgere bliver udsat for den ubehagelige og utrygge oplevelse, det er, at komme hjem til et gennemrodet hus eller lejlighed.  Indbrud har i flere år været  et fokusområde, som vi har prioriteret højt og vil fortsat være det fremadrettet, siger Henrik Sønderby, centerchef i Nationalt Efterforskningscenter (NEC) under Rigspolitiet.

Skærpet fokus og tæt samarbejde med borgere gør en forskel

-2020 er helt unikt på grund af covid-19, og faldet i indbrud gør sig faktisk gældende for hele året (til og med august). Men vi ser altså også et gennemsnitligt fald over de seneste år, og det vidner bl.a. om, at politiets fokus på området samt det nære samarbejde med borgerne løbende har udviklet sig i den rigtige retning, siger Henrik Sønderby.

Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag, bakker op om effekten af samarbejdet med borgerne: -Liv og aktivitet i nabolagene skræmmer tyvene væk. Men det betyder ikke, at vi skal holde os hjemme for at undgå indbrud, siger hun og fortsætter:

-Nabohjælp handler om at få husene til at se beboede ud i ferieperioder og om at være synlige i nabolaget.  Det kommer helt naturligt, når vi opholder os meget hjemme, men med aktiv Nabohjælp kan man opnå samme effekt, når vi vender tilbage til normale tilstande, hvor vi i højere grad tager på ferie igen”, siger hun og tilføjer, at man kan få hjælp til at koordinere nabohjælpen i Nabohjælps app.

Nabohjælp er med til at forebygge indbrud

-Politiet har fokus på en bred og helhedsorienteret forebyggelsesindsats. Vi vil fortsætte og udvide samarbejdet med myndigheder, organisationer og virksomheder, herunder Bo trygt- samarbejdet, som arbejder for at nedbringe antallet af indbrud i Danmark. Selv om vi styrker vores egen indsats, vil der fortsat være behov for tætte eksterne samarbejder og for bedre sikring af boliger, hvis vi skal fortsætte den gode udvikling, siger Henrik Sønderby.

-Nabohjælp har oplevet en stor tilgang af brugere. Lige nu bruger 187.000 danskere appen, som tilbyder redskaber til at hjælpe hinanden med at undgå indbrud i nabolaget, siger Sarah Risbøl Jacobsen.

Antal anmeldte indbrud i privat beboelse i ugerne 27-33 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nordjyllands politi 567 345 344 343 221 220
Østjyllands politi 547 498 392 406 325 235
Midt- og vestjyllands politi 483 225 269 349 166 187
Sydøstjyllands politi 446 341 340 348 392 222
Syd- og Sønderjyllands politi 341 368 348 297 263 175
Fyns politi 366 333 301 386 294 225
Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi 199 242 283 276 268 163
Midt- og Vestsjællands politi 226 335 279 245 281 212
Nordsjællands politi 542 721 594 552 539 350
Københavns Vestegns politi 231 401 274 346 298 312
Københavns politi 328 324 248 352 291 147
Bornholms politi 4 4 4 4 3 1
 Total   4.280 4.137 3.676 3.904 3.341 2.449

Kilde: Rigspolitiet
Tallene er dynamiske og data stammer fra POLSAS, som er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentlig statistiksystem. Oplysningerne for 2020 er derfor behæftet med en vis usikkerhed, idet registreringerne i POLSAS kan ændre sig som følge af opdateringer mv.