Af Jan Poulsen

Esbjerg Kommune udvider nu sine tilbud om hjælp til rygestop med et tilbud, som er særligt tilpasset psykisk sårbare borgere. Kommunen har fået godt 3 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet, som skal skabe mere fleksible rygestoptilbud til borgere over 18 år med psykiske lidelser eller borgere, som på anden måde er udsatte.

Gennem en målrettet og tværgående indsats vil kommunen i samarbejde med den regionale psykiatri og praktiserende læger oplyse om mulighederne for at få hjælp til rygestop eller til at ryge mindre, når og hvor de i hverdagen møder psykisk sårbare borgere, der ryger. Siger en borger ja tak til tilbuddet, kan rygestopforløbet tilpasse den enkelte og foregå i trygge og velkendte rammer, for eksempel i borgerens hjem, på bostedet eller udendørs i naturen.

Kommunen har allerede en række tilbud om hjælp til at kvitte eller skære ned på tobakken både individuelt og i grupper, men det kan være svært at nå ud til de udsatte borgere, som måske har behov for større støtte og fleksibilitet til at nå målet. Derfor glæder formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, Olfert Krog, sig over det nye tilbud:

– I Esbjerg Kommune arbejder vi sammen med Røgfri Fremtid for at nedbringe antallet af borgere, der ryger. Vores vision er en røgfri kommune, hvor vi ser den første røgfri generation i 2030. Skal det lykkes, skal vi have alle med. Med dette projekt får vi nu også mulighed for at tilbyde rygestopforløb, som er særligt tilpasset borgere med psykiske udfordringer, som ønsker hjælp til rygestop. Vi vil sikre, at den enkelte kan få optimal støtte på sin vej mod et røgfrit liv, siger Olfert Krog.

Også formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune, Henrik Vallø, sætter pris på tilbuddet, der skal gøre det lettere for borgere med psykiske lidelser at stoppe med at ryge:

– Borgere, der har psykiske lidelser, har et lige så stort ønske om at stoppe med at ryge som den øvrige befolkning. Men de kan være udfordret af en større afhængighed af tobakken, deres psykiske lidelser og ofte også af andre svære problemstillinger i livet. Derfor er det vigtigt, at vi kommer borgerne i møde med tilbuddet om rygestop der, hvor de er, både inden for kommunens socialpsykiatri og f.eks. hos lægen eller i den regionale psykiatri, siger Henrik Vallø.

Flere rygere blandt psykisk sårbare

Forekomsten af rygning er to til tre gange højere blandt borgere med psykisk sygdom sammenlignet med den øvrige befolkning. Personer med en psykisk sygdom ryger gennemsnitligt flere cigaretter dagligt, er oftere storrygere og er ofte mere nikotinafhængige end den gennemsnitlige person, der ryger. Det fremgår af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakke om tobak fra 2018 og understreger, hvorfor det er vigtigt med et rygestoptilbud til netop denne målgruppe.

Tilbuddet om rygestop til psykisk sårbare er et projekt, som udløber i efteråret 2023.