Af Redaktionen

Planlovens rammer tillader i øjeblikket ikke et centerområde til store butikker, som blandt andet Harald Nyborg og Bauhaus. Men planerne om at tillade det, er snart klar til offentlig høring.

Det drejer sig om området ved Trojels Knæ i Ribe Nord, som i dag ikke er fuldt udbygget og som kun tillader butikker med op til 1.200 kvadratmeter. Det er ifølge Esbjerg Kommune alt for små størrelser i forhold til den efterspørgsel, der er i Ribe på at etablere udvalgsvarebutikker som Harald Nyborg, Elgiganten eller havecentre og byggemarkeder.

Esbjerg Kommune har derfor haft forslaget om tillade langt større butikker på Trojels Knæ ude i idehøring, og her er der kommet svar fra tre naboparter, der alle repræsenterer privat beboelse. Bekymringen går især på forstyrrelse i form af øget trafik tidligt og sent og gener fra lys.

– I forhold til naboerne, så vil alt, der handler om trafik, lys og støj være noget, der indgår i de konkrete ansøgninger, som kan komme fra detailvarebutikker. Det er ikke noget, der indgår i kommuneplansændringen, forklarer udvalgsformand Henning Ravn (V).

Henning Ravn understreger, at Esbjerg Kommune endnu ikke har nogen konkrete henvendelser fra interesserede butikker.

– Men jeg er da sikker på, at det nok skal komme, når først kommuneplanen er på plads, tilføjer Henning Ravn.

Fra årets udgang vil et flertal i Folketinget indføre et femårigt stop for flere centerområder i udkanten af provinsbyerne. Det skal blandt andet ske for at hjælpe handelslivet i flere midtbykerner, som mange steder er truet af både nethandel og storcentre.

I Ribe by er der 12 butikker med særligt pladskrævende varer. Langt hovedparten af butikkerne er koncentreret i den nordlige del af Ribe by langs Varde Hovedvej og Trojelsvej.

Trojels Knæ har i dag status af lokalcenter. Her ligger discountbutikkerne Netto og Rema 1000. På Nørremarken ligger der også et lokalcenter med blandt andet Aldi og en genbrugsbutik.