Af Sabina Schmidt

Sydbank køber Alm. Brand Bank, oplyser Sydbank selv til fondsbørsen. Alle medarbejdere og kunder flytter med, hvis salget godkendes.

Så hvis du er kunde i Alm. Brand Bank, skal du måske lige vænne dig til, at du snart får en ny bank.

Til fondsbørsen oplyser Sydbank A/S, at de køber Alm. Brand Bank A/S.

Det betyder, at Sydbank overtager Alm. Brand Bank og overtager alle bankmedarbejdere og bankkunder.

”Der er parterne imellem aftalt en handelspris, hvor der betales for værdien af egenkapitalen pr. overtagelsesdagen fratrukket immaterielle rettigheder og tillagt 25 mio. kr.”

”Den kontante købesum kan først endeligt opgøres på overtagelsesdagen. Den foreløbigt opgjorte købesum udgør 1.833 mio. kr., svarende til 95 pct. af den bogførte egenkapital. ”, skriver de i fondsbørsmeddelelsen.

Skal dog godkendes
En sådan handel skal godkendes af myndighederne, hvilket i dette tilfælde vil sige Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvis handlen går igennem, betyder det, at Sydbank overtager cirka 55.000 NemKontokunder og udlån for over 20 milliarder kroner fra Alm. Brand Bank.

Af udlånene er 4,8 milliarder kroner bankudlån, og her oplyser Sydbank allerede, at det forventes, at en række udlån til “svage erhvervskunder” vil blive sorteret fra efter overtagelsen.

Ingen jobgaranti
Adspurgt af TV2 News om de ansatte i Alm. Brand Bank også kan regne med at have et job efter overtagelse, svarede Sydbank-direktør Karen Frøsig, at hun ikke kan udstede en jobgaranti.

Resten af Alm. Brand-koncernen, der blandt andet koncentrerer sig om forsikring, får ikke kun 1,8 milliarder kroner ud af handlen. Som en del af aftalen bliver Alm. Brands forsikringer tilbudt til Sydbanks cirka 450.000 kunder.

Alm. Brand forventer nu et overskud for i år, der omkring 100 millioner kroner højere end tidligere. Samtidig vil man udlodde omkring otte kroner per aktie som følge af salget.

Handlen forventes afsluttet i 2020.