Af Sabina Schmidt

DIF sætter i samarbejde med seks andre organisationer fokus på hensigtsmæssig adfærd og kommunikation mellem børn og unge og ledere, trænere, undervisere og øvrige frivillige i forenings- og fritidslivet for at kunne forebygge og handle på grænseoverskridende adfærd og seksuel krænkelse.

Seksuelle krænkelser af børn og unge kan ske alle steder og på alle tidspunkter – også i forenings-, idræts- og fritidslivet. Det kan være alt fra sproglig chikane, blufærdighedskrænkelse, sex på nettet til seksuelle overgreb. Mange risikerer at få alvorlige psykiske, fysiske og sociale mén af krænkelser begået mod dem som barn eller ung. Krænkelsessager har desuden vidtrækkende negative konsekvenser for lokalområdet og for alle medlemmer i en forening.

-Det kan være et meget svært emne at håndtere, og derfor er det virkelig vigtigt, at lederne i idrætsforeningerne forholder sig til det. At de sørger for, at der bliver lavet tydelige regler for samvær, og for hvordan man taler sammen. Især fordi mobiltelefonen er med over det hele, siger Jan Darfelt, specialkonsulent i DIF’s udviklingsafdeling og har beskæftiget sig med området i mange år.

Med den nye kampagne og et gratis e-læringsforløb om emnet henvendt til DIF’s cirka 9.000 foreninger skal kampagnen med til at forhindre seksuelle krænkelser i at blive en virkelighed hos dem. Og hjælpe foreningerne med at håndtere situation korrekt, hvis der skulle opstå en situation.

-Materialet er gennemarbejdet, og det giver flere gode indgange til at arbejde med emnet. Folk skal forstå, at overgreb og krænkelser ikke kun sker andre steder. Det kan også ske i deres egen forening. Med den her indsats tager DIF ansvar for at klæde de frivillige ledere og trænere på, så de kan komme i gang med det forebyggende arbejde, siger Jan Darfelt

Med afsæt i virkelige hændelser og krænkelsessager består materialet af debatskabende spots, korte dokumentarer, digitale fortællinger, dilemmaøvelser og interaktive film, hvor man får mulighed for at reflektere over egne erfaringer, adfærd og handlemuligheder. Til alle dele af materialet er der udviklet lærings- og inspirationsaktiviteter. Gennem et beredskab kan børn, unge og voksne desuden hente akut hjælp, råd og vejledning til at handle på en mistanke eller, hvis de har oplevet grænseoverskridende adfærd og seksuel krænkelse.

Tilgangen i materialet er positiv og har til formål at sætte emnet på dagsordenen i forenings-, idræts- og fritidslivet, at give indsigt og inspirere til at udvikle positive leve- og samværsregler lokalt. Materialet indeholder derfor også en værktøjskasse særligt udviklet foreningerne, som inspirerer til spændende og engagerende udviklingsmøder og workshops.

– Udfordringen er selvfølgelig, at de fleste kommer i foreningerne for at dyrke deres sport. Derfor kræver det en ekstra indsats at få sat emnet på dagsordenen. Budskabet fra os er: Brug materialet på bestyrelsesmøder, i trænersamlinger, til klubaftener, og hvor det nu kan lade sig gøre, Jan Darfelt.