Af Redaktionen

I disse dage er mange fugle igang med at bygge rede, lægge æg og ruge. Derfor er det vigtigt at være opmærksom hvis du overvejer at styne dine træer. Det måtte to personer sande forleden, da de var ved at styne træer på Sct Nicolaj Gade i Ribe.

De to personer i træet var hyret af ejerne af grunden hvor træet står, men træet var desværre udvalgt af råger til deres reder, så styningen af træet resulterede i at reder og unger røg til jorden, hvor ungerne desværre mistede livet. Rågen og dens kolonier er fredede herhjemme ifølge jagtlovgivningen. Ydermere er det ikke tilladt at fælde kolonirugende fugles redetræer. Det får altså nu konsekvenser i form af en sigtelse mod de to der stynede træet. De bliver sigtet for overtrædelse af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter.

  • Ifølge jagtlovgivningen er rågen fredet.
  • Fredningen gælder både æg og yngel.
  • Efter § 4 i bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter mv. må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes i perioden 1. februar til 31. juli.
  • Der må ikke ske forsætlig forstyrrelse og ødelæggelse af fugles reder og ynglesteder med æg og yngel, skriver Naturstyrelsen i et dokument vedrørende råger og rågekolonier.