Af Redaktionen

Antallet af indlagte og alvorligt syge med corona-virus følges nøje. Men det såkaldte mørketal – dvs. andelen af befolkningen, der allerede har haft COVID-19 enten uden symptomer eller kun med lette symptomer – er stadig ukendt. Nu skal blodbanker og bloddonorer over hele landet hjælpe med at klarlægge det ved at teste alle donorer.

Fra mandag den 6. april 2020 vil alle bloddonorer blive tilbudt en test, når de kommer til tapning. Testen kan afsløre eventuelle antistoffer imod SARS-CoV-2, som er den virus, der forårsager COVID-19, i donors blod. Har man antistoffer, har man været smittet med COVID-19, og det forventes derfor, at man efterfølgende er immun overfor virussen.

Det er vigtigt at kende antallet af danskere, der allerede har været smittet. Jo flere, der allerede har været ramt af COVID-19, jo færre vil være i risiko for at blive syge af sygdommen på et senere tidspunkt og smitte andre.

-Det er naturligt for bloddonorer at hjælpe. Det gør de allerede, hver gang de donorer blod. Men vi er glade for, at de også kan hjælpe forskningen på vej i denne udfordrende samfundssituation, siger Flemming Bøgh-Sørensen, generalsekretær for Bloddonorerne i Danmark.

Til bloddonorerne: gør som I plejer

Bloddonorerne har faktisk været så gode til at booke tappetider, at næsten alle blodbanker melder om få ledige tider de næste uger. Bloddonorerne i Danmark fremhæver dog, at bloddonorerne ikke skal gøre noget anderledes, nu hvor der er en antistof-test involveret.

Blodbanker og bloddonorers vigtigste opgave er at sørge for, at der er blod på hylderne til patienterne. Blodbankerne regulerer, hvor meget de skal tappe alt efter det aktuelle behov, og det ændrer en corona-test ikke på.

-Nogen vil måske tænke, at de skal skynde sig i blodbanken, så de kan blive testet. Men der er ingen grund til at skrive eller ringe til dit tappested, fordi du ikke kan få en tid. Der er de tider, der skal til for at blodforsyningen fungerer. Og det er stadig det vigtigste, siger Flemming Bøgh-Sørensen.

Budskabet fra Bloddonorerne i Danmark er dermed, at bloddonorerne skal gøre som de plejer: Kom kun i blodbanken, hvis du føler dig helt rask, og hvis du er tapbar, så book en ledig tid, der passer dig. Dette er heller ikke et tiltag for at få en masse nye donorer til at melde sig.

Efter mandag den 6. april 2020 vil der dagligt blive publiceret opdaterede kurver over procentdelen af antistofpositive blandt de testede donorer. Det forventes, at blodbanken tester bloddonorer for antistoffer de næste fem måneder. Bloddonorer udgør 4,6 % af den danske befolkning mellem 17 og 69 år. Det er raske mennesker fra hele landet, og dermed kan resultaterne af testene bruges til at estimere graden af flokimmunitet i hele Danmark.

Som bloddonor bliver man informeret om resultatet af testen. Hvis man får konstateret, at man tidligere har haft coronavirusinfektion, har det ingen betydning for bloddonationen eller anvendelsen af blodet. Tilsvarende skal man også fortsat uændret følge de råd og retningslinjer der udstikkes af landets myndigheder.