Af Redaktionen

Antallet af bæltefikseringer falder, men omfanget af andre former for tvang stiger fortsat.

Sundhedsstyrelsens årsrapport for monitorering af tvang i psykiatrien for 2019 viser, at antallet af bæltefikseringer er faldet, mens omfanget af fastholdelser og anvendelsen af akut beroligende medicin er steget i alle regioner.

-Antallet af tvangsindlæggelser, tvangstilbageholdelser og tvangsmedicinering er desværre også steget. Det er med stor bekymring, at vi fortsat ser en stigning i brug af tvang i psykiatrien. Det er en udvikling, vi har set i de foregående monitoreringsrapporter, og som desværre ser ud til at fortsætte. Det er positivt, at antallet af bæltefikseringer er faldet, men når vi samtidig oplever, at brugen af stort set alle andre former for tvang stiger, så er vi stadig langt fra målet, siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Lotte Klitfod.

Fortsat store regionale forskelle

De fleste regioner har formået at nedbringe antallet af bæltefikseringer. Til gengæld ser Sundhedsstyrelsen med stor bekymring på, at der siden 2018 har været en stigning i antallet af bæltefikseringer i Region Nordjylland, hvor brugen af andre tvangsformer også er steget siden baseline.

Region Hovedstaden og Region Midtjylland fastholder en positiv udvikling i forhold til nedbringelse af både bæltefikseringer og det samlede antal personer, der udsættes for tvang. Derudover stiger brugen af akut beroligende medicin og fastholdelser i alle regioner.

-At flere regioner fortsætter den gode udvikling med nedbringelse af bæltefikseringer er positivt. Men når vi ser en stigning inden for de fleste former for tvang i nogle regioner, og når brugen af akut beroligende medicin og fastholdelser stiger i alle regioner, så er det meget bekymrende. Sundhedsstyrelsen vil sammen med regionerne fremadrettet vurdere, hvad der skal gøres for yderligere at forebygge og nedbringe brugen af tvang, fortæller Lotte Klitfod.

Tiltag for at udbrede de gode erfaringer

Sundhedsstyrelsen vil i år udgive anbefalinger, som vil samle op på den eksisterende viden og gode erfaringer med at forebygge og nedbringe tvang i psykiatrien. Anbefalingerne, som er udarbejdet med rådgivning fra en bredt sammensat faglig arbejdsgruppe, skal fungere som inspiration til det videre forebyggende arbejde og til udbredelse af gode erfaringer. I anbefalingerne vil der bl.a. være fokus på samarbejdet mellem kommuner, regioner og praktiserende læger.

Derudover har Sundhedsstyrelsen revideret vejledningen om registrering og anvendelse af tvang. Det fremgår nu mere klart, hvordan og hvornår de enkelte former for tvang bør bruges i psykiatrien, samt hvordan der skal registreres.

Vejledningerne træder i kraft i løbet af 2020.

Regionernes erfaringer og indsatser bliver desuden drøftet løbende på møder i Sundhedsstyrelsens Task Force for Psykiatriområdet.