Har du købt en ældre bolig, eller planlægger du at renovere det gamle du allerede har, kan det være en god ide at tage visse forholdsregler inden du går i gang.

Især når det drejer sig om udskiftning af vinduer og isolering af taget, bør du være opmærksom. Ellers kan du meget hurtigt få en uønsket side effekt ved renoveringen. Skimmelsvamp.

De ændringer der opstår i temperaturforholdene i konstruktionen i forbindelse med en renovering, kan nemlig give svampen de perfekte betingelser. I fugtige miljøer kan skimmelsvampen hurtigt udvikle sig og blive sundhedsskadelig.

Når temperaturen udenfor ændrer sig, opstår der stor forskel på inde og ude temperaturen, der kan give risiko for svampevækst, derfor bør du ved renovering være opmærksom på, at der skal være god ventilation, med ude luft for at undgå at fugten hober sig op i konstruktionen, og dermed give de optimale betingelser for skimmelsvamp.

Men ventilering er ikke kun vigtig i forhold til nye tagkonstruktioner. Også når du skifter vinduer eller isolerer vægge skal du være opmærksom på at der er mulighed for ventilation.

Gamle huse, der får nye tætte vinduer vil ofte kræve mere udluftning eller ventilering for at holde fugten ude.

Samtidig skal du være opmærksom på at efterisolering af vægge kan give samme ophobning af fugt.  Granulat i hulmursvægge giver ikke problemer, da man bare udfylder et tomrum, men hvis man til gengæld vælger at isolere indersiden af væggen, for eksempel med en forsatsvæg, vil man skabe et hulrum, hvor der er potentiel risiko for svampevækst, da området er uden ventilering, temperaturforskellen er høj fra ude til inde og derfor opstår der kondensproblemer.

Kort fortalt, rådfør dig med en ekspert inden du sætter sejl på projekt isolering af hjemmet. Mange håndværkere står gerne