Af Redaktionen

Mandens bil blev i Frøslev taget ud til kontrol, og Toldstyrelsens narkohunde kunne hurtigt markere, at der var noget interessant. Nu er der faldet dom i sagen.

En 22-årig litauisk mand blev onsdag ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg idømt tolv års fængsel samt udvisning for bestandig for indsmugling af 32,6 kilo amfetamin.

Den 14. november 2019 ved Frøslev Grænseovergang blev den 22-årige i en personbil taget ud til kontrol af den særlige Politi- og Toldenhed, som er et samarbejde mellem Toldstyrelsen og Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi. 

Ved kontrollen fattede Toldstyrelsens narkohunde interesse for køretøjet, og ved en undersøgelse i Toldstyrelsens undersøgelseshal fandt tolderne 8,6 kilo amfetaminolie, der omregnet til fast stof svarer til 32,6 kilo på gadeplan.

Den 22-årige blev derefter anholdt af betjente fra UKA Vest og har siddet varetægtsfængslet frem til dommen.

Den tiltalte, der blev dømt i henhold til anklageskriftet, har under sagen nægtet sig skyldig og ankede dommen på stedet.

Politiinspektør Brian Fussing fra UKA Vest betegner sagen som et godt eksempel på, hvad et effektivt og professionelt samarbejde myndighederne imellem kan føre til.

– Vi ser med stor alvor på denne form for kriminalitet og er meget tilfredse med, at det er lykkedes for os at tage en så stor en mængde amfetamin ud af markedet, siger Brian Fussing.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.