Af Lene Memborg   Fotos: Poul Helt

Statens finansieringsfond, Vækstfonden, lancerer et nyt ansvarligt lån til fiskeriet. Lånet er et såkaldt etableringslån og skal hjælpe fiskeriet med de mange ejer- og generationsskifter, som erhvervet står overfor i de kommende år. Målet er at sikre vækst og nye arbejdspladser i branchen.

Vækstfonden kan nu yde etableringslån til fiskere, der ønsker at etablere sig med egen virksomhed. De kommende år står fiskeriet overfor en lang række af ejer- og generationsskifter, og derfor er der behov for et særskilt lån, så vi kan sikre, at de danske fiskere fortsat kan fange bæredygtig fisk i verdensklasse, lyder det fra Lene Gade Hovmøller, landbrugsdirektør i Vækstfonden:

-Fiskeriet er et af Danmarks mest traditionsrige erhverv, og vi leverer kvalitetsfisk til hele kloden fra især Nordsøen og Kattegat. Derfor vil vi være med til at understøtte, at vi også i fremtiden kan skabe et fiskerierhverv i verdensklasse, og det er grunden til, at vi nu går i luften med vores etableringslån målrettet unge fiskere.

Det er ikke første gang, at Vækstfonden arbejder med kunder inden for fiskeriet. Fonden har allerede hjulpet en række fiskere med lån til investeringsprojekter, der skal styrke deres forretning. Lånene er blandt andet gået til renovering af kuttere eller køb af flere fartøjer.

Men med det nye tiltag er det ambitionen at medvirke til at få skabt nye arbejdspladser i hele Danmark, fortæller Lene Gade Hovmøller:

-Fiskeriet er et vigtigt erhverv for Danmark, og det er samtidigt rigtig vigtigt, at vi får skabt de her lokale arbejdspladser over hele landet. Det gælder både i selve fiskeriet og blandt underleverandører. Så jeg glæder mig til at begynde arbejdet med at få etableret endnu flere fiskere i erhvervet.

Det er allerede nu muligt at søge om det nye etableringslån i Vækstfonden, og det bliver en vigtig opgave at sikre, at de unge fiskere også får mulighed for at starte egen virksomhed. Men Vækstfonden vil også trække på gode erfaringer med ejer- og generationsskifte i det danske landbrug, fortæller Lene Gade Hovmøller:

-Siden december 2014, hvor vi har tilbudt vores etableringslån til unge landmænd, har vi været med til at etablere mere end 100 landmænd i hele landet. Det er vi stolte af og glade for. Vi er til stede i hele Danmark – fra Bornholm til Blåvandshuk og fra Gedser til Skagen, og det er med til at sætte skub i nye idéer og projekter rundt omkring på bedrifterne. Det er det, vi også håber at opnå med vores nye muligheder til dansk fiskeri.

Fakta om Etableringslån til fiskeri
Et Etableringslån til fiskeri er efterstillet anden lånefinansiering og er uopsigeligt fra Vækstfondens side. Lånet er ansvarlig kapital og medvirker til at styrke soliditeten over for pengeinstituttet, øvrige kreditorer og omverdenen i det hele taget. Etableringslånet dækker 15 pct. af den samlede købs- eller investeringssum – uden at fratrække anden finansiering. Etableringslånet vil i nogle tilfælde kunne hæves til at finansiere op til 20 pct. af købs-/investeringsbeløbet.

Om Vækstfonden
Vækstfonden er den danske stats finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så virksomhederne kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og fonden kan være med hele vejen – fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 9.200 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 33,8 mia. kr.