Af Redaktionen

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at ni virksomheder handlede i strid med god markedsføringsskik ved at bruge en 13-årig til markedsføring via barnets personlige profil på et socialt medie.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at det er i strid med god markedsføringsskik, at ni virksomheder har benyttet et 13-årigt barn som såkaldt influent. 

Barnet markedsførte virksomhedernes produkter via sin egen profil til barnets følgere på et socialt medie. Virksomhederne sendte gratis skønhedsprodukter, makeup-produkter, smykker mv. til barnet med henblik på at få omtalt produkterne og/eller virksomhederne på barnets profil. Barnets profil blev dermed markedsføringskanal til andre børn i samme aldersgruppe – også barnets skolekammerater og venner, som barnet havde en personlig relation til.

Ifølge markedsføringslovens forarbejder bør virksomheder imidlertid være tilbageholdende med at benytte børn i deres markedsføring. Hvis virksomheder retter markedsføring mod børn, skal virksomhederne tage særligt hensyn til børns naturlige godtroenhed og manglende kritiske sans, som gør børn lettere at påvirke og nemmere at præge. Derfor har Forbrugerombudsmanden vurderet, at markedsføring via børns profiler på de sociale medier er i strid med markedsføringsloven. 

De ni virksomheder har alle meddelt Forbrugerombudsmanden, at de har ændret deres markedsføringspraksis, så de ikke fremover anvender børns profiler på sociale medier til markedsføring af deres produkter.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på problemet efter en henvendelse fra pressen, og tog derefter sagen op til behandling.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger: -Det er i strid med god markedsføringsskik, hvis en virksomhed benytter en 13-årigs profil på et socialt medie som platform til at udbrede sine kommercielle budskaber til andre børn. Markedsføringsformen er uforenelig med det hensyn til børns naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som virksomhederne udtrykkeligt er pålagt at varetage i markedsføringsloven.