Af Lene Memborg   Kilde: Videnskab.dk

Mange har oplevet at inhalere røgen fra en andens cigaret, ene og alene fordi man har befundet sig i nærheden af den andens røg. Det ved vi godt er passiv rygning, og at det kan have konsekvenser for helbredet.

Nu viser et nyt amerikansk studie at ”passiv druk” er et hidtil overset sundhedsproblem.

Det skal forstås sådan, at en persons alkoholindtag, modsat rygningen, selvfølgelig ikke havner i de tilstedeværendes blodbaner.

Til gengæld kan alkoholindtaget føre til, at andre påføres skade ved eksempelvis fysisk vold, trusler, chikane, eller spirituskørsel, med store følger.

Forskerne bag studiet har anvendt data fra det anererkendte US National Survey fra 2015 og fundet, at en ud af fem voksne amerikanere hvert år skades som følge af en andens alkoholindtag.

Det svarer til 53 millioner mennesker årligt, hvilket må siges at være tankevækkende tal.

I telefoninterview med 8.750 voksne fandt man desuden, at de, der næsten ikke drak selv, stadig havde en fordoblet risiko for at opleve chikane, trusler eller kørselsrelateret skade fra en andens druk.

Forskerne fandt også, at:

  • Unge mennesker under 25 oftere var ofre for passiv druk end udøvere af den.
  • 21 procent kvinder og 23 procent mænd sagde, at de var blevet udsat for skade på grund af en andens alkoholindtag.
  • For mænd blev skaden oftest påført af fremmede og bestod i ødelagt ejendom, hærværk eller decideret vold.
  • For kvinder blev skaden oftest påført af et nærtstående familiemedlem og bestod i økonomiske problemer eller problemer i hjemmet.

Når forskerne således sammenligner forskellige substansers indvirkning på både bruger og på andre (altså, passiv brug), skiller alkohol sig, ifølge studiet, ud som den substans, der tilfører andre allerstørst skade.