Af Redaktionen

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne for almen praksis og speciallægepraksis, så de i højere grad tager hensyn til, at aktiviteten øges. Brug af værnemidler ud fra et forsigtighedsprincip bliver mulig.

Efter påske skal de praktiserende læger i øget omfang varetage de opgaver, de havde før COVID-epidemien, dog med fortsat stort fokus på at minimere smitterisikoen. Mange praktiserende læger har oplevet et stort fald i antallet af henvendelser i forbindelse med COVID-19-epidemien, hvilket er meget bekymrende.

-Det er vigtigt at kontakte sin læge og ikke holde sig tilbage, hvis man fejler andre ting eller har symptomer på andet end COVID-19. Det er vigtigt at reagere med det samme på de symptomer, man går og mærker, da det kan have betydning for et eventuelt videre forløb og behandling, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen, Camilla Rathcke.

I forbindelse med at almen praksis og speciallægepraksis igen skal varetage den vanlige aktivitet, er det væsentlig, at der fokuseres på at minimere smitterisikoen. De praktiserende læger skal derfor anvende telefon- og videokonsultationer så meget som muligt, frem for at patienterne møder fysisk op i klinikken. Derudover skal de anvende værnemidler i det omfang, det skønnes nødvendigt.

-Retningslinjen lægger bl.a. op til, at den praktiserende læge kan anmode visse patientgrupper om at bære maske, fx hvor der er tvivl, om patienten kunne have symptomer på COVID-19. Lægen kan også selv anvende maske, hvis der er tvivl, fortsætter Camilla Rathcke.

Håndtering af COVID 19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i almen praksis

Håndtering af COVID 19 Omstilling og gradvis øget aktivitet i speciallægepraksis