Af Jan Poulsen

I disse tider skifter mange danskere job, efter at corona har ramt store dele af den danske økonomi. Og her viser en ny undersøgelse, at det ikke er  klima og bæredygtighed danskerne fokuserer på når der skal vælges nyt job, hvilket man ellers havde forventet.

Ballisager har spurgt 1500 ansatte ind til deres valg af arbejdsplads, og hvad der kendetegner et godt arbejdsliv og en attraktiv arbejdsplads. For flertallet klinger bæredygtighed og klimaaftryk hult og forekommer mere diffust end egen trivsel.

Det viser sig nemlig at langt de fleste danskere prioriterer et job ud fra et godt arbejdsliv med gode kolleger og en leder, der har en positiv indstilling til ledergerningen. Topscoreren er forebyggelse af stress.

Som en del af projektet ”Tag hånd om trivslen” besøger Cabi i øjeblikket rigtig mange virksomheder og snakker med dem om trivsel og mental sundhed på arbejdspladser, og det overrasker ikke seniorkonsulent Marlene Fabrin, at forebyggelse af stress er topscoreren

-Vilkårene er meget forskellige for virksomhederne, og derfor er også stor forskel på, hvilke rammer der er til forebyggelse af stress i hverdagen. Forebyggelse er noget, der skal leve i hverdagen via dialog, klare rammer for, hvem der gør hvad i indsatsen for at forebygge stress og gode værktøjer, der understøtter arbejdet i hverdagen. Det er en fælles opmærksomhed og opgave, der skal udføres i hele organisationen, og dagsordenen skal sættes af den øverste ledelse.

Top5 over det, virksomheder bør prioritere

  1. forebyggelse af stress
  2. at tage medansvar for medarbejdernes fysiske helbred
  3. at være på forkant med den teknologiske udvikling
  4. at agere klimabevidst
  5. at inkludere minoriteter og udsatte.

kilde: Ballisager