Tekst og foto: Ebbe Salomonsen

Mens der var Familiekoncert blev der gennemført en workshop under navnet ”Folk Big Band” hvor ung fra forskellige steder i landet kom til Esbjerg denne dag, for at spille sammen og blive undervist og aftalen var så at spille det de havde arbejdet med.  Ingen af de unge kendte musikken så hvad kan der nås på 3 timer for nogle øvede der enten er tilknyttet MGK eller er på Konservatoriet. De spillede et stykke og det var bare flot godt gået.

En del af Folk & Fæstival er også dans og et indslag af en lille gruppe der spiller op til Gamle folkedanse. Et godt indslag, men ikke mange var på dansegulvet.

Alle dage når koncerterne er afsluttet et tilbud om at være med til gamle Danse / Folkedanse og Nordiske Folkedanse og der har været en fin opbakning og det er dejligt. Det er Annelene Toft Christensen der styrer tingen og har også tilbudt studerende på Konservatoriet at spille med på en jam og det er der mange har taget imod hvilken har en stor betydning for tilbuddet.

Der var mere gang i den da Timber spillede op med en synthesizer som et instrument som gav en anden musikoplevelse, et godt indslag hvor gamle instrumenter igen kan få et liv på en ny måde.

Lørdag aften slutter af med Chinah som består af 3 kunstnere. Deres scene udtryk spiller i mørke og nogle enkle spotlys, lidt dystert, men en flot sang og en optræden på meget højt plan, men lidt specielt udtryk der ikke varierede meget.

KomEsbjerg havde en ”Efter Klang” med Casper Mikkelsen som er primus motor bag Folk & Fæstivalen som nu er en etableret del af Esbjergs musikliv og som nu står over for at have gennemført endnu en fantastisk festival hvor niveauet lige har fået en tand mere og hvor det været muligt at få nogle af Danmarks dygtigste musikere til at komme og medvirke. En anden årsag er at der har været ”Kultur Stop” i de sidste to år og der var nu plads i kalenderen.

Casper lægger ikke skjul på at det har en betydning at festivalen har været i gang og at han selv har spillet i mange sammenhæng og hans vision med festivalen er at gøre den bredere i udtryk.  Festivalen skal være et tilbud til mennesker, der skal være noget den enkelte kan genkende, og noget de har lyst til at deltage i. Festivalen skal der være en udvikling.

Familiekoncerterne vil fremover få mere opmærksomhed. Med den opbakning der har været lørdag, er der noget at bygger videre på at det kan blive ”Folkekoncert ” med tryk på folkelighed.

Nu skal der arbejdes videre med at gøre kendskabet til festivalen bedre, en fest med høj kvalitet og et bredt tilbud så alle føler sig velkomne og hvor der bliver plads til nyere musikere der også har lyst til at spille i fremtiden.