Af Redaktionen

Sundhedsfaglige medarbejdere i Esbjerg Kommune udvikler nu deres kompetencer i pleje og rehabilitering af borgere med vejrtrækningsproblemer, så de er klar til at pleje borgere, der er syge på grund af corona, og til at hjælpe borgere med at komme tilbage til et normalt liv efter et forløb med corona. Kompetenceudviklingen sker blandt andet gennem e-learning.

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og fysio- og ergoterapeuter i Esbjerg Kommune deltager lige nu i kompetenceudvikling, som gør dem i stand til at træde til, hvis der bliver brug for ekstra personale med sundhedsfaglig viden til at pleje, genoptræne og rehabilitere borgere, som er eller har været syge på grund af coronavirus. Kompetenceudviklingen sker gennem både e-learning, virtuel undervisning og praktisk træning.

Hjælp og støtte både under og efter sygdom med corona

– Vi har valgt at øge kompetencerne hos vores allerede dygtige sundhedsprofessionelle, så vi er klar til at løse de udfordringer, der måtte opstå på plejehjem, i hjemme- og sygeplejen og i vores genoptræning og rehabilitering i forbindelse med coronaepidemien. Gennem e-learning og andre tiltag lægger vi vægt på at ruste flere medarbejdere til at tage sig af borgere med vejrtrækningsproblemer og til at sikre, at borgere, som oplever følger efter sygdom med corona, hurtigt kan komme tilbage til en normal hverdag igen, siger direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen.

Flere kan træde til

Mange inden for sundheds- og omsorgsområdet arbejder i dag på deltid. Hvis behovet for hænder stiger, har kommunen derfor også mulighed for at øge antallet af tilgængelige sundhedsfaglige medarbejdere gennem aftaler med flere om at gå op i tid. Mange medarbejdere har allerede meldt sig klar til at gå op på fuld tid, hvis det skulle blive nødvendigt.