Af Lene Memborg

Danmark er blevet en nation af naturelskere. Uddannelsen som naturvejleder er nu fornyet og ændret, så mange flere kan imødekomme efterspørgslen efter professionel og faglig naturformidling.

I en mærkværdig tid, hvor der er blevet skabt endnu mere opmærksomhed på det nære og væsentlige i livet er interessen for at udforske og opholde sig i naturen også nærmest eksploderet blandt danskerne, og corona-tiden har uden tvivl forstærket trenden. Behovet for professionelle naturvejledere, der kan formidle oplevelser og styrke forståelsen for naturen og dens mangfoldighed, er vokset tilsvarende.

Hidtil har den nu 33 år gamle naturvejlederuddannelse været forbeholdt de få, der i forvejen er ansat i stillinger som naturvejledere. Men nu bliver kurset fornyet og udvidet, så mange flere kan få den eftertragtede uddannelse.

– Stigende natur interesse har tydeligvis skabt et endnu større behov for flere naturvejledere. Med en langt mere attraktiv og fleksibel uddannelse, der retter sig mod flere naturinteresserede grupper, kan vi nu tilbyde kurser til en bredere målgruppe, siger sekretariatsleder Mette Aaskov Knudsen fra Naturvejledning Danmark, der er naturvejledernes organisation, som har det overordnede ansvar for efteruddannelsen.