Tekst og Fotos: Ebbe Salomonsen

Der er spørgsmål nok om hvad der endegyldigt kommer til at ske i Marbæk. Det der sker nu, er at der så småt startes op med aktiviteter og så må fremtiden vise, om der bliver en balance mellem ”Bevar Naturen og Brug Naturen” som alle kan acceptere med respekt for hinanden.

Der er lang vej endnu, Marbæk er et unikt natur område som skal have en chance og brugerne skal vise at alle har en interesse i at passe på det der er lige nu – for det kan gå meget hurtigt med at ødelægge det hele.

Den 19. juni 2019 var der indkaldt til nyt møde angående Marbækgård og dagens debat var at konkretisere og prioritere ønsker inden for:

Trafik og fredeliggørelse

Aktiviteter

Faciliteter og Information

Der var et pænt fremmøde fra flere forskellige foreninger som alle har interesse i at bruge Marbækgård, på hver deres måde og efter en fordeling i de fire emner var der en summen af snak som mundede ud i en række indlæg, der var realistiske og som ikke kostede en formue, dels fordi budgettet ikke er så stort og for at flest mulige ting kan gennemføres.

Opmærkning af stier og adgang til handicap toilettet og åbning af lukkede veje er med i planen. Derudover er der lagt op til sociale aktiviteter som Fællesspisning hvor flere foreninger går sammen. Gå- ture med naturvejleder og orienteringsløb for alle. Naturlegeplads af skovens materialer, og en åben hundelegeplads og en anløbsbro ved Myrthuegård. Et arbejdende båd byggeri – ja man kunne blive ved i det uendelige.

På informations siden er det vigtigt at der et centralt sted hvor alle kan få deres tilbud ud på samme måde, ved placering af flere opslagskasser og brug af elektroniske medier der kan tilgodese flest mulig brugere og interesserede.

Nu går styregruppen i gang med at finde frem til det der kan gennemføres og der kommer en udmelding i august/ september måned.

Der er nu en mulighed for at flere kan få glæde af Marbæk området, fremtiden vil vise om der er politisk opbakning til projektet som politikkerne satte i gang i 2013. For det er helt afgørende at den er til stede, for at søge støtte fra anden side.