Tekst og foto: Ebbe Salomonsen

For 2 år siden blev der skabt drømme, nu er der ved at blive opbygget er spillested, hvor der bliver plads til flere musikgrupper.

I 2020 blev foreningen Musikby Esbjerg stiftet med det formål at sætte fokus på, at der mangler steder hvor er plads til at øve. Når musikerne ikke havde mange penge, blev det tit de dårligste lokaler uden ordnede forhold.

Foreningen er nu blevet tilbudt at leje sig ind i Stormgade 21, og er nu i gang med at opbygge et nyt sted at øve til gavn for flere musikgrupper.

KomEsbjerg har været på besøg for at få en snak med Alexandra Felski hun fortælle og viser rundt i de spændene lokaler.

Der blevet taget godt imod Musikby Esbjerg, vi har modtaget penge fra Linda og Oskar Nielsen Fond og fra Esbjerg Kommunes – Kulturelle Ungdoms Fond med flere der har støttet musiklivet i Esbjerg, og det ser vi som en anerkendelse.

I 2021 har der været stor opmærksomhed omkring Musikby Esbjerg da en invitation om at der ville blive afholdt en kunstauktion i Huset sidst i oktober.   Resultatet blev at der kom 72.500 kr. på kontoen hvilket i den grad gav et løft.

Sidst i december var Musikby Esbjerg igen på banen i et samarbejde med spisestedet ”Spisestuen” til et velgørenhedsarrangement nytårsaften hvor tombolaen havde mange lækre præmier og det gav et pænt overskud på ca. 25,000 kr. som alle var tilfredse med.

Tilbage til støv fra gibs plader og værktøj der skal bruges til opsætning vægge. Der er indrettet øvelokaler i stuen og på første sal og det er gode store lokaler hvor der bliver plads til flere musikgrupper i samme lokaler. Der bliver et fællesrum hvor det er planen at der skal være en scene hvorfra der kan spille små koncerter med begrænset publikum.

Lige nu er der brug for – Stof til vægge gerne hele ruller af en tyk kvalitet – Maling og støttebeløb til at få afsluttet en del af ombygningen.

Alexandra fortale at der er stort behov for øvelokaler i Esbjerg og foreningen har et godt samarbejde med andre. Der er lige så meget brug for flere spillesteder og her er der et stort ønske om at Huset tager initiativ til at afvikle koncerter igen.

Alexandra oplyser også at der i den grad mangler rammer for hvad der skal ske med kulturlivet og musikkulturen. Hun så gerne Esbjerg Kommune kom mere på banen.