Af Jan Poulsen

Landet over har flere politikredse allerede etableret såkaldte nattelivszoner, og nu kommer turen til Esbjerg, som et af de første steder i Syd- og Sønderjylland.

Nattelivs-zonerne gælder kun de personer, der er idømt et nattelivsforbud ved retten.

På mandag skal chefpolitiinspektør Bjarne Sørensen mødes med Økonomiudvalget på Esbjerg Rådhus for at briefe om de tiltag der skal gøre det tryggere for alle andre at gå i byen ved at holde uønskede elementer på afstand af værtshuse og diskoteker i Esbjerg.

Nattelivszonerne betyder, at borgere, der er dømt for eksempelvis vold, hærværk eller våbenbesiddelse og af en dommer har fået et forbud mod at gå i byen i nattetimerne, ikke længere må færdes i de områder af byen, der er udpeget som såkaldte nattelivszoner.

Zonerne træder i kraft mellem midnat og klokken fem om morgenen, og det betyder at dømte med nattelivsforbud ikke alene har et forbud mod at gå på værtshus eller diskotek i det nævnte tidsrum – de må heller ikke opholde sig i nærheden af de udpegede nattelivszoner.

Præcis hvilke områder og gader i Esbjerg, der er planlagt som fremtidige nattelivszoner er endnu ikke offentliggjort, men mon ikke Skolegade er på listen?

Får man et nattelivsforbud, kan man dog ikke bare liste videre til nabobyen, for nattelivsdommen og forbud mod at færdes i nattelivszonerne gælder i hele landet, når man først er dømt.

Hvis personer, der er idømt et nattelivs-forbud, alligevel går i byen eller bevæger sig ind i en af de nye zoner, kan i det første gang betyde en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være 30 dages fængsel. Det er en lovændring fra den 1. juli 2021, der har givet politiet muligheden.