Af Redaktionen   Kilde: Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Her fra 1. januar trådte en række nye love og regler i kraft, hvilket blandet andet betyder længere og udvidet sorgorlov til forældre, der mister et barn – men ikke alle forældre kan få sorgorlov

Forældre, der mister et barn, inden det er fyldt 18, har fra 1. januar ret til 26 ugers sorgorlov.

Det vedtog et enigt folketing i december måned.

Før det nye tiltag havde forældre ret til 14 ugers sorgorlov, hvis de mistede et barn, inden det blev syv måneder.

Forældre, der mister et barn i eller efter 22. graviditetsuge, er også omfattet af den forlængede sorgorlov, mens forældre, som mister inden 22. graviditetsuge eller efter barnet er fyldt 18 år, ikke er omfattet.

Anerkendelse af forældre i sorg
Den forlængede sorgorlov skaber stor glæde hos Birgitte Horsten, der er direktør i Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød.

– Det er en stor og vigtig anerkendelse af forældres sorg. Det, der er det særlige, er både, at man får et halvt år, og man udvider den fra, at det før kun var forældre, der havde mistet et spædbarn, til at det nu er forældre, der mister op til 18 år, siger hun og fortsætter:

– Den ligestilling er vi meget glade for. Der har aldrig været nogen faglig begrundelse for ikke at give alle forældre ret til sorgorlov.

– Det er en anerkendelse af vigtigheden af at have tid til at komme tilbage til en nogenlunde normal hverdag, efter man har mistet et barn.

Stor risiko for komplicerede sorgforløb
Ifølge Det Nationale Sorgcenter er mellem ti og 20 procent af voksne efterladte i risiko for at få komplicerede sorgforløb, hvor de fastlåses i sorgen og kan udvikle symptomer på sindslidelser som depression eller PTSD.

Det tal er ifølge Birgitte Horsten langt højere for forældre, der mister et barn.

– Mister du et barn, så er den risiko op mod 58 procent. Det siger noget om voldsomheden ved at miste et barn, og hvorfor man ikke bare kan gå på arbejde lige bagefter, fortæller hun.

Hun understreger samtidigt, at det tager tid, før effekten af den nye ordning kan måles, og at sorgorlov ikke er det eneste, som forældrene har brug for.

– Det er ikke nok bare at få orlov. Forældrene har også brug for terapeutisk hjælp. Ligesom det er vigtigt, at familie og venner er klædt på til at støtte familierne. Og ikke mindst at vi har et arbejdsmarked, der har plads til en stille og rolig tilbagevenden for forældrene, siger hun.

Ikke sorgorlov til alle forældre, der mister
Forældre, der mister et barn før 22. graviditetsuge, eller efter det er fyldt 18, er ikke omfattet den nye lov.

– Hver gang man sætter en ny grænse, så både inkluderer og ekskluderer man nogen. Og dem, der mister lige inden 22. uge, har jo også rigtig meget brug for støtte og muligheden for at have tid til at være væk fra arbejde og komme tilbage til en bare nogenlunde normal hverdag, siger Birgitte Horsten og tilføjer:

– Og dem, der mister børn over 18 år, har brug for det samme.

– Men det gør det måske lettere for dem, som mister tidligere, at kunne tale med deres arbejdsgivere om, at havde de mistet bare få uger senere, så havde de haft mulighed for et halvt års sorgorlov, siger hun.

Fakta om Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Forældre & Sorg – Landsforeningen tilbyder gratis terapeutiske samtaler med mere til forældre, der har mistet et barn enten under graviditeten, i forbindelse med fødslen eller indtil barnet er 21 år. De rådgiver desuden deres pårørende, fagpersoner og arbejdspladser.

Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød er en humanitær medlemsorganisation, som er støttet økonomisk af offentlige puljer, fonde og donationer fra forældre, pårørende og andre privatpersoner.

Foreningen tæller omkring 750 medlemmer.

Kilde: spaedbarnsdoed.dk