Af Redaktionen    Fotos: Finn Reinbothe/Anders Sune Berg

Hvordan kan afdækningsplast og brugte papkasser, en discokugle og en skumslukker forenes med filosofiske over[1]vejelser og blive til kunst? Hvor går grænsen mellem betydning og meningsløshed? Og hvordan kan greb fra filmens verden bruges til at udvide publikums oplevelse i udstillingen?

Disse overraskende og tilsyneladende uforbundne spørgsmål forenes og foldes ud i den nye præsentation af den markante danske kunstner Finn Reinbothes værker. Værkerne består af et utal af materialer, fundne ting og hverdags[1]genstande og er fyldt med humor og finurlige tankespind.

Mange værker er tilmed stedsspecifikke i den forstand, at de kun eksisterer i udstillingsperioden. Derefter skilles de ad for at indgå i nye sammenhænge. Denne form for sampling, der altid har kendetegnet Reinbothes værker, forstærkes i særlig grad i det aktuelle projekt. På mange måder er der således tale om én samlet og anderledes installation, hvor grænserne mellem både de enkelte værker, mellem værk og rum, og mellem kunst og virkelighed ophæves – et univers der både er anarkistisk, poetisk og ekstremt æstetisk.

Som titlen antyder, har udstillingen lånt termer og tekniske greb fra filmens verden. Man får i flere tilfælde fornem[1]melsen af at få et kig behind the scenes, hvor rekvisitter til næste scene er sat frem. Flere værker bærer desuden titler som Director’s Cut eller Framings – referencer til instruktørens redigering og iscenesættelse af virkeligheden.

Reinbothes kunstneriske greb er inspireret af en sådan klipning mellem forskellige scener og betydningsbærende sammenhænge. Men er der overhovedet en entydig sammenhæng mellem de forskellige scener og frames?

I jagten efter mening tvinges ens øjne til konstant at zoome ud og ind – til at stille skarpt på detaljer og nye forbindelser. Flere værker består endda kun af rammer, som ikke rammer noget motiv ind. Rammen er værket. Disse værker indrammer således en tomhed, som samtidig bliver et mulighedsfelt – en projektionsflade for vores forestil[1]linger og et tydeligt signal til os om, at betydning og indhold er noget, vi selv er med til at skabe.

Soloudstillingen med Finn Reinbothes værker indgår i en udstillingsserie på Esbjerg Kunstmuseum, der aktualiserer markante 80’er kunstneres virke. I projektet kaster kunstneren et nyt blik på sin egen produktion, så værker fra de seneste 10 år præsenteres i et spændingsfelt med udvalgte ældre arbejder.

Udstillingen ferniseres den 18. februar kl. 17.30. Alle er velkomne. Den kan efterfølgende ses kan ses til den 21. august. Finn Reinbothe vil være til stede ved åbningen.

I forbindelse med udstillingen udgives bogen Finn Reinbothe Untitled (Working Air) (Directors Cut) and Related Practice (The Movie) med tekst af kunstner og forfatter Louis Scherfig samt instruktør og filmteoretiker Lars Movin.

Bog og udstilling er støttet af Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfondet