Af Redaktionen

Den 1. januar 2021 kommer der nye regler for certificering og service af vindmøller, som bl.a. skærper sikkerheden ved at indføre krav til mindre vindmøller om, at der føres logbog, og at vindmøller, der ikke er i drift, skal sikres forsvarligt.

Den nye bekendtgørelse, der viderefører de fleste af de gældende regler, fastsætter at ejere af mindre vindmøller fremover skal føre logbog, når der udføres service. Samtidig skærpes kravene for vindmøller, der midlertidigt eller permanent er ude af drift, idet der dels fortsat skal udføres regelmæssig service, dels, at vindmøllen skal sikres forsvarligt, når den stoppes.

Muligheden for at blive godkendt til ”egenservice” ophører

Muligheden i de gældende regler, hvor vindmølleejere under særlige omstændigheder og visse betingelser kan godkendes til at udføre service på egen vindmølle – den såkaldte egenservice – udfases. Fra 1. januar 2021 vil det kun være muligt for ejere med en gyldig godkendelse at søge om fornyelse af deres godkendelse. Der udstedes ikke nye godkendelser og ejere, der ikke har en gyldig godkendelse til egenservice, skal derfor have udført service af en godkendt eller certificeret servicevirksomhed.

Nye krav om certificering af vindmøller

Der er i dag krav om, at vindmøller skal være certificeret efter en række internationale tekniske standarder, når de stilles op. På tilsvarende vis kan senere ændringer på vindmøllen udløse krav om tillægscertificering. Med den nye bekendtgørelse er standarderne for certificering og de tekniske standarder opdateret til de senest gældende internationale standarder, ligesom at reglerne om tillægscertificering er blevet uddybet og præciseret.

Bekendtgørelsen henvender sig bl.a. til fabrikanter, leverandører, ejere af vindmøller, og virksomheder, der udfører service på vindmøller, men også de virksomheder og akkrediteringsorganer, der certificerer andre virksomheder, som udfører opgaver på området.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2021 og vil være at finde i en engelsk oversættelse på Energistyrelsens hjemmeside i starten af det nye år. Der vil også komme en vejledning til den nye bekendtgørelse på Energistyrelsens hjemmeside www.vindmoellegodkendelse.dk.