Af Jan Poulsen

Det er vist en gammelkendt sandhed, at unge mennesker – traditionelt set – er hurtigst til at tage nye teknologier til sig, hvilket også må siges at gøre sig gældende, når det kommer til at handle online. Men flere og flere er begyndt at tage denne handelsmåde til sig, og de unge bliver hastigt hentet af de lidt ældre generationer. Hos de ældre danskere er online-handel endnu ikke et lige så stort hit som hos de unge. Men tallet er stigende.

Det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik. Selvom flere og flere af de ældre borgere hopper med på online-vognen, er det stadigvæk de unge, der handler klart mest online.

Hele 94 % af borgerne i Region Syddanmark foretog i løbet af 2020 minimum et køb online, hvilket gjorde 2020 til et vaskeægte rekordår på dette område. Aldrig tidligere har flere borgere i dette område nemlig handlet online. I forhold til 2019 er der tale om en stigning på 6 %-point

Corona spiller formentlig en rolle

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at 2020 var et meget anderledes år for alle danskere. Rigtig mange oplevede at blive hjemsendt og måtte i den forbindelse tilbringe væsentlig mere tid bag hjemmets fire vægge end tidligere.

De mange forhold, der ændrede sig i 2020, har næppe haft nogen negativ indflydelse på, hvor meget der er blevet handlet online i et samlet perspektiv.

Tværtimod er det faktisk ganske sandsynligt, at flere af de afledte samfundsmæssige effekter af coronaens hærgen har bidraget til vækst for online-handlen i mange forskellige nicher.

En tese, som online-marketing-ekspert Henrik Andersen bakker op omkring.

-Jeg har adgang til data for en enormt stor portefølje af websites, der spreder sig ud over mange forskellige nicher, og – særligt i nedlukningsmånederne – fik alle websites, jeg havde adgang til, uden undtagelse markant mere trafik end i månederne op til, hvilket jeg antager skyldes coronaens indtog i Danmark, der har ført til, at mange folk har fået mere tid i hjemmet, der skulle slås ihjel, forklarer Henrik Andersen, der er direktør i marketing-bureauet Pilanto, og fortsætter

-Særligt mit site gaver-til-ham.dk, hvor de besøgende kan finde gaveforslag til hankøn, har været usædvanligt velbesøgt i det forgangne år, hvilket formentlig skyldes, at folk har haft mere tid til fordybelse, og at de i en periode ikke har haft mulighed for at besøge fysiske butikker for at handle samt få den vejledning, som de har haft brug for. Disse ting har de så i stedet for klaret online.