Af Lene Memborg

Det helt usædvanlige lune januarvejr får nu konsekvenser for over 800.000 danskere. Røde øjne, løbende næse, snue, kløe, og host.

For pollensæsonen er allerede gået i gang – til store gener for allergikerne.

-Vi får allerede nu henvendelser fra medlemmer, som er generet, siger biolog Andrea-Pil Holm, der er leder af Pollentællingerne hos Astma-Allergi i Danmark.

Pollenallergikerne bliver ramt ekstra tidligt i år, fordi forårs træerne el og hassel allerede er begyndt at blomstre her i slutningen af januar. Det er 13 år siden, det sidst er sket så tidligt på året.

-Når pollensæsonen allerede starter nu, kan jeg godt frygte, at den bliver lang, siger Andrea-Pil Holm.

Fakta om høfeber

 • Mere end en million danskere lider af høfeber. Omkring ca. halvdelen af dem kan ikke tåle birk.
 • Omkring 30 procent af patienter med høfeber har også astma, og 70 procent af dem med astma har også høfeber, mange uden at være klar over det.
 • Det anslås, at der i Danmark er 266.000 årlige sygedage alene på grund af høfeber.
 • Det anslås, at der i Danmark er 2,3 mio. ineffektive arbejdsdage alene pga. høfeber.
 • Da el og hassel er i birkefamilien, så birkeallergikere bliver netop ramt allerede nu. De ser ud til at kunne gå en lang pollensæson i møde, for birken springer normalt først ud i marts eller april. Naturligvis er der mange ting, der spiller ind for hvor slem sæsonen bliver for allergikerne, da både vind, temperaturer og andre vejrforhold har indflydelse.

Er du en af dem, der allerede nu snøfter og har røde øjne, må vi håbe på, at vejret enten med frostvejr eller lidt nedbør kan bremse pollenspredningen.

Men der er naturligvis altid noget du selv kan gøre.

Gode råd mod høfeber

 • Husk din medicin, også den forebyggende
 • Brug solbriller, når du går ud, da de beskytter dine øjne.
 • Luft ud tidligt om morgenen og sent om aftenen, hvor der ikke er så mange pollen.
 • Tør ikke tøj udenfor i pollen-højsæsonen
 • Skyld dit hår, inden du går i seng
 • Brug pollen-app’en fra Astma og Allergi Danmark

Kilde: Astma-Allergi Danmark