Af Stephanie Lose, fmd. Danske Regioner, Brian Mikkelsen, direktør Dansk Erhverv, Freddy Lykke, fmd. IT-Branchens sundheds-it udvalg, Ida Sofie Jensen, koncernchef Lif, Peter Huntley, direktør Medicoindustrien, Mette Nord, sekretariatschef Sundhed Danmark og Henrik Christensen, formand for DiaLab.

Hvis vi sætter ind med en styrket forebyggelsesindsats og hjælp til bedre egenomsorg og behandling, kan vi undgå en del sygdom, ulighed og dårlig livskvalitet, skriver arrangørerne bag Sundhedspolitisk topmøde 2020. (Indlæg offentliggjort af Politikens Sundhedsmonitor den 4. december 2020.)

Det er glædeligt, at sundhedsvæsenet hele tiden bliver bedre til at behandle og ordinere mere effektfuld medicin mod en række lidelser. Nye og bedre muligheder udvikles ofte i et samspil mellem sektorer, offentlige som private, til gavn for patienterne. Det har bidraget til, at den danske befolkning bliver ældre. Vi har sikret flere år i livet, men vi skal også sikre mere liv i årene, og det kræver endnu mere samarbejde på tværs af offentlige og private sektorer.

Vi oplever desværre, at flere og flere får kroniske lidelser. Fire ud af 10 danskerne lider af multisygdom, og antallet stiger med 1,4 procent hvert år. Omkring 15.000 danskere fik sidste år konstateret diabetes, mens 5.500 døde af KOL. Samtidig vokser uligheden i sundhed, så de kortest uddannede oplever mere sygdom og dør tidligere end andre. Det koster for den enkelte og for samfundet. Men hvis vi sætter ind med en styrket forebyggelsesindsats og hjælp til bedre egenomsorg og behandling, kan vi heldigvis undgå en del sygdom, ulighed og dårlig livskvalitet.

Innovation giver sundhed og nærhed – på afstand

Behandlinger rykker i disse år tættere på borgerne, der i langt højere grad end tidligere kan leve det liv, som de plejer, på trods af sygdom. Med telemedicinsk udstyr måler og indrapporterer patienterne fx selv oplysninger om deres tilstand. På den måde kan læger og andre fagfolk på lang afstand følge med og indkalde patienterne, hvis målingerne viser alvorlig forværring.

Kræftpatienter kan få kemobehandling i hjemmet med nyt innovativt apparatur, og sådan kunne vi nævne mange eksempler på, hvordan et samspil mellem det offentlige sundhedsvæsen og det private erhvervsliv har udviklet løsninger til gavn for patienterne. Den vej skal vi fortsat følge, så den offentlige og private sektor sammen bliver ved med at udvikle løsninger, der skaber værdi. Både for at undgå, at vi bliver syge og for at hjælpe os, når vi er blevet syge.

For naturligvis skal vi fortsætte med at behandle bedst muligt, når vi bliver syge. Men vi er også nødt til at have mere fokus på at undgå, at sygdom opstår. Målet er at højne danskernes livskvalitet samtidig med, at vi opnår bedst mulig samfundsøkonomi.

Vi kan alle bidrage til sundere og nemmere valg

Kort sagt: Vi må forebygge bedre, og det gør vi bedst ved at samarbejde i brede partnerskaber om endnu flere løsninger. Det kan ske konkret mellem en hospitalsafdeling og en privat virksomhed, og det kan ske i større skala, som når en lang række organisationer står bag forslaget om, at Folketinget bør indføre en folkesundhedslov. Ideen er at tænke sundhed ind på tværs af alle politikområder, sektorer og velfærdsområder.

Målet er en langsigtet og strategisk indsats for mere lighed, bedre sundhed i befolkningen og et bæredygtigt samfund. For vores sundhed påvirkes overalt: I skolerne, på jobbet, når vi køber ind i supermarkederne eller løber en tur. Den sker måske med et smart-watch om håndleddet. Uret måler vores puls og hjerterytme. Eller vi bruger app’s, der motiverer os til at løbe længere eller spise sundere. Og sådan fortsætter udviklingen til gavn for sundheden, hvis vi både samarbejder og gør det, vi hver især er bedst til.

Situationen med COVID-19 har også vist, at vi hurtigt kan etablere et frugtbart samarbejde mellem det offentlige sundhedsvæsen og det private erhvervsliv til gavn for os alle: Da smitten for alvor ramte landet, var situationen alvorlig, fordi der manglede værnemidler og testudstyr. Men hurtigt og effektivt omstillede flere virksomheder deres produktion og leverede dét udstyr, sundhedsvæsenet manglede.

Der er ingen tvivl om, at fremtiden kræver bedre forebyggelse. Det er derfor temaet for vores fælles sundhedspolitiske topmøde den 7. december, hvor vi bidrager på tværs af sektorer og grænser.

Følg live-streamingen gratis mandag d. 7/12 kl. 9-12 her: LivePlayer danskerhverv (dvc.dk).