Af Redaktionen   

Den seneste rapport fra Lærerkommissionen viser, at helt op til 84% af de adspurgte lærere oplever ikke at have mok tid til at forberede undervisningen. Sidste år, fik lærerne i Esbjerg Kommune for første gang en arbejdstidsaftale, der danner rammerne for arbejdstiden i det indeværende år, men kommer altså allerede næste år til igen at arbejde uden en sådan aftale.

Under årets forhandlinger, der har stået på mellem Esbjergs Lærerforening og Esbjerg Kommune siden januar, har man ikke kunnet forhandle sig til enighed. Lærerstanden synes at kravene fra Kommunen ville forringe de nuværende vilkår.

Blandt andet et krav om at forringe forberedelsestiden er faldet Lærerforeningen for brystet. Kommunen ytrede ønske om at have fuld ledelsesret over 80 timer, der var øremærket forberedelse i lærerteamene.

“Jeg har igen og igen bedt om, at de ikke gør det værre for vores medlemmer. Vi havde en aftale, hvor halvdelen af undervisningstiden er forberedelse. Vi anerkender, at noget af den individuelle del af forberedelsen også bruges på teamsamarbejdet. Men det var ikke nok. Men Esbjerg Kommune ville have fuld ledelsesret på de 80 som var sat af til forberedelse i team”, forklarer Kenneth Nielsen der er formand for Esbjerg Lærerforening.

“Det er ikke fordi, vi ikke anerkender, at der skal være fælles forberedelse, men det skal give mening for lærerne og passe ind i en undervisningssammenhæng. Det har vi oplevet er no go. Det er irriterende, at vi strander på noget, der udgør 4,7 procent af lærernes samlede arbejdstid”.

Esbjerg Lærerforening opfattede Kommunens krav som en mistillidserklæring og en klar forringelse af lærernes eksisterende arbejdstidsaftale.

En aftale som lærerforeningen lagde på bordet under forhandlingerne, var både udgiftsneutral og gav mulighed for at løsne lidt op i forhold til forberedelsestiden, men ikke nok i forhold til Kommunens krav, hvorfor forhandlingerne endte uden aftale.  

Kenneth Nielsen er ærgerlig over, at lærerne i Esbjerg ikke har en arbejdstidsaftale næste skoleår.

“Det efterlader naturligvis medlemmerne i en situation, hvor de er overladt til ledernes énsidige vurderinger af, hvor meget man kan undervise og hvor meget forberedelse, undervisningen kræver”.

Det er en enig kredsstyrelse der uden protester fra kredsens tillidsrepræsentanter har valgt ikke at indgå en aftale med kommunen på de vilkår, forhandlingerne havde budt på.

Kilde Folkeskolen.dk