Af Lene Memborg   Illustration: Storebælt A/S

Helt nye tiltag og teknologi skal øge sikkerheden, og hindre lange trafik køer på den 17 kilometer lange Storebæltsbro. 

Forleden tog Storebælt hul på det første arbejde, der skal øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende og udsatte vedligeholdelse på broen.

Storebæltsforbindelsen er en af de mest vitale strækninger i Danmark, og den bliver nu opgraderet med en omfattende sikkerhedspakke, der er baseret på den nyeste teknologi på området.

Mobile autoværn til hurtigere afvikling af kø ved uheld
Den første del af arbejdet omfatter opsætning af mobile autoværn flere steder på broen, sådan at trafikken hurtigt kan ledes over i den modsatte vejbane, hvis der sker et uheld, eller hvis der er større vejarbejder på broen.

-Ingen bilister synes, finder det morsomt at holde i kø, og timelange trafik-køer har store omkostninger for samfundsøkonomien, når tusindvis af biler og godstransporter holder stille. De mobile autoværn er derfor en god løsning, hvor vi kan få trafikanterne hurtigere over forbindelsen ved større uheld, som lukker broen i flere timer i den ene retning, siger Finn Raun Gottfredsen, projektchef i Storebælt.

I dag tager det mindst fire timer at flytte trafikken over i modsat vejbane. Med de mobile autoværn kan det gøres på rundt regnet ca. 30 minutter. De nye autoværn skal ikke kun anvendes ved uheld. For ved større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på broen vil de mobile autoværn give større sikkerhed for dem, der arbejder på broen, når arbejdsområdet er trafikfrit. Også i forbindelse med motionsløb og cykelløb vil de komme i funktion, så biltrafikken generes mindst muligt.

Bedre trafiksikkerhed med mere information
Foruden tiltaget med de mobile autoværn gennemfører Storebælt en omfattende opgradering af skiltning og trafikovervågning på broen. Der kommer skilteportaler op på øst – og vestbro, som bl.a. kan informere trafikanterne om nedsat hastighed ved trafikomlægninger til ét spor. Her opsættes samtidig kameraer til styring af trafikken for at understøtte en sikker trafikafvikling.

Desuden sker der på lidt længere sigt en omfattende opgradering af teknologi med særlige kameraer og andet teknisk udstyr på broerne, som døgnet rundt kan registrere, om et køretøj er standset, om der er personer på kørebanen, havari, spøgelsesbilister m.v.

Sikkerhedspakken

  • Der opsættes i alt fire mobile autoværn: v. Knudshoved, Sprogø Vest, Sprogø Øst samt v. betalingsanlæg.
  • Frem mod midten af juni arbejdes der på at få fundamenter på plads til de mobile autoværn.
  • De nye mobile autoværn forventes leveret sidst på året og vil være klar til at tage i brug på Storebælt til næste år.
  • Yderligere opgradering af teknologi med opsætning af særlige kameraer og andet teknisk udstyr ventes klar til at blive taget i brug i 2022.