Af Lene Memborg

Så blev det afgjort, og politikerne har nu afsat 1,3 millioner kroner til at opsætte betalingssystem i midtbyen. Det er meningen at parkeringsreglerne skal forenkles, så derfor indføres der i forbindelse med skiftet en fastlagt 2 timers parkeringszone syd for Nørregade og en 4 timers zone omkring Sydvestjysk Sygehus. Alle beboere i området vil få mulighed for at købe parkeringstilladelser, sådan at de kan parkere uden at der skal tages hensyn til de tidsbegrænsninger der ellers er i området.

Man vil dog forsat kunne parkere gratis i to eller fire timer, og fra 2021 kan de bilister med ekstra behov købe sig til ekstra tid, hvis de parkere ved sygehuset eller i centrum. Det fremgår af budgetforliget som Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Borgerlisten vedtog i sidste uge.

I øvrigt vil betalingssystemet kunne tilgås via en app på telefonen, hvor man har mulighed for at købe sig til ekstra tid, sådan som man kender det fra andre storbyer. Der vil også blive sat enkelte betalingsstandere op på udvalgte p-pladser. Timeprisen formodes at lande på omkring 8-12 kroner i timen.